ἀ-ψηφο-φόρητος

[421] ἀ-ψηφο-φόρητος, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat, Pol. 6, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 421.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: