ἁ-πάντῃ

[278] ἁ-πάντῃ, in allen Richtungen, κύκλῳ ἁπάντῃ, rings im Kreise, Od. 8, 278; nach allen Seiten hin, Il. 7, 183. 186; – auch: auf alle Weise.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 278.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: