ἁ-πανταχοῦ

[278] ἁ-πανταχοῦ, überall, Eur. I. T. 517; Sosip. Ath. IX, 378 e u. sonst.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 278.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: