ἄδος

[37] ἄδος, τό, Sättigung, Ueberdruß, Hom. einmal, Iliad. 11, 88 ἐπεί τ' ἔκορέσσατο χεῖρας τάμνων δένδρεα μακρά, ἄδος τέ μιν ἵκετο ϑυμόν, wo Einige μάκρ', ἆδός schreiben wollen, s. Buttmann Lexil. 2, 127. Vgl. ἀδέω, ἄδην. Herodian. schrieb ἅδος, Scholl. Iliad. 11, 88 ἅδος: δασυντέον κτἑ. Vgl. ἀδινός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 37.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika