ἄζοι

[43] ἄζοι, οἱ u. αἱ, für ἄοζοι, Diener u. Dienerinnen, Ath. VI, 267 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: