ἄζω

[43] ἄζω, nach B. A. 348 bei Soph. = στένω, von der Interj. ἆ ἆ, u. bei Nicochar. com. διὰ τοῠ πνεύματος ἀϑρόως ἐκπνεῖν, s. ἀάζω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: