ἄ-επτοι

[42] ἄ-επτοι δρόσοι λεόντων, Aesch. Ag. 139, Sehol. schwach, so daß sie nicht folgen (ἕπεσϑαι) können.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: