ἀ-εν-νόητος

[42] ἀ-εν-νόητος (für ἀνεννόητος), woran man nicht gedacht hat, Schol. Soph. Tr. 1074.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: