ἄ-ελπτος

[41] ἄ-ελπτος, unverhofft, unerwartet, H. h. Cer. 219; Aesch. πῆμα Pers. 257. 985; κακόν 967; ἄελπτα πάσχειν Suppl. 885, u. sonst bei den Tragg.; κοὐκ ἔστ' ἄελπτον οὑδέν, man muß auf Alles gefaßt sein,[41] Soph. Ai. 634; χρημάτων μηδὲν ἀ. Archil. frg. 30; ἐξ ἀέλπτου, unverhofft, Her. 1, 111. Bei H. h. Apoll. 91 sind ἄελπτοι ὠδῖνες, hoffnungslose, schwere. – Adv. öfter Tragg., z. B. πολλὰ ἀέλπτως κραίνουσι ϑεοί Eur. Alc. 1160.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41-42.
Lizenz:
Faksimiles:
41 | 42
Kategorien: