ἀ-ελπτία

[41] ἀ-ελπτία, , unverhofftes Ereigniß, Pind. P. 12, 31; ἐξ ἀελπτίης, unverhofft, Arch. frg. 35.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: