ἄ-λειπτρον

[92] ἄ-λειπτρον, τό, Salbenbüchse, l. d. bei Athen. V, 202 e, wo jetzt ἐξάλειπτρον gelesen wird.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 92.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: