ἄ-λεισον

[92] ἄ-λεισον, τό, Becher, Apoll. lex. Hom. 23, 8 ἄλεισον ποτηρίου γένος τετορνευμένου, κατ'ἀπόφασιν τῆς λειότητος, also mit erhabener Arbeit; Asclepiad. Myrl. bei Athen. 11, 24 ἄλεισον ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἄγαν λεῖον εἶναι, ἢ ὅτι ἁλίζεται ἐν αὐτῷ τὸ ὑγρόν; es ist = δέπας; Od. 3, 50. 53 vgl. v. 41. 46. 51. 63; ἄμφωτον Od. 22. 9 = δέπας v. 17; plur. ἄλεισα 15, 469; sonst bei Hom. nur in der Form ἄλεισον; Iliad. 11, 774. 24, 429 Od. 4, 591. 8, 430. 15, 85.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 92.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: