ἄ-σικχος

[370] ἄ-σικχος, nicht ekel im Essen, nicht delikat, Plut. Lyc. 16. – Act., nicht Ekel erregend, superl., Plut. san. tu. p. 396.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: