ἄ-στεγος

[374] ἄ-στεγος (στέγη), 1) ohne Dach, unbedeckt, Phocyl.;[374] VLL. – 2) nach B.A. 454 u. Suid. ὁ φλύαρος καὶ ἀνυπομόνητος; (von στέγω) nicht festhaltend, nicht bewahrend, ἄστεγος χείλεσιν LXX. – Bei Diosc. steht ἄστεγνος ὄγκος, unerträglich.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 374-375.
Lizenz:
Faksimiles:
374 | 375
Kategorien: