ἄ-στειπτος

[375] ἄ-στειπτος, unbetreten, βροτοῖς, von Menschen, Soph. Phil. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: