ἄ-στοιχος

[376] ἄ-στοιχος, nicht in Reihen geordnet, πυρός, nach der Aehre so genannt, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: