ἄ-στολος

[376] ἄ-στολος, ungekleidet, Soph. frg. 791; χιτών Plut. Lyc. et Num. 3; – ἄστ. ϑεωρίς, vom Nachen des Charon, Aesch. Spt. 839, unglücklich abgesendet, das Unglücksschiff, v. l. ἄστονος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika