ἐγειρό-φρων

[702] ἐγειρό-φρων, das Gemütderregend, E. M. p. 20, 47, Erkl. von ἀερσίφρων.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 702.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: