ἐγρηγορόων

[712] ἐγρηγορόων (wie von ἐγρηγοράω, aus ἐγρήγορα abgeleitet), wachend, Od. 20, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: