ἐγρηγόρσιος

[712] ἐγρηγόρσιος, munter, wach erhaltend, E. M. 312, 19 aus Pherecr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: