ἐγρήγορσις

[712] ἐγρήγορσις, , das Wachsein, die Munterkeit, Hippocr. u. Sp.; Ggstz von ὕπνος, Arist. de sens. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: