ἐγ-γειό-φυλλος

[700] ἐγ-γειό-φυλλος, mit den Blättern auf der Erde, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 700.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: