ἔγ-γειος

[700] ἔγ-γειος, = ἔγγαιος, 1) κτῆσις, Grundbesitz; Pol. 39, 8, 4; Inscr.; οὐσία Dem. 86, 5. – 2) Ggstz von ναυτικός, z. B. δανείσματα, Darlehen auf Grundstücke; so τόκος Dem. 34, 28, Landzins; vgl. Lys. frg. bei Suid. – 3) was in der Erde ist, Immobilien; ἡ γεωργία ἐξεσκευάσϑη πλὴν τῶν ἐγγείων Dem. 30, 30; φυτόν Plat. Rep. VII, 546 a, die Pflanzenwelt, im Ggstz der ζῷα; Tim. 90, a = irdisch, Ggstz οὐράνιον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 700.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: