ἐγ-γύη

[701] ἐγ-γύη, ἡ (γυῖον), 1) die Bürgschaft, die in Einhändigung eines Pfandes besteht, Gewährleistung; Od. 8, 351; τιϑέναι τινί, Aesch. Eum. 858; vgl. ἑγγυᾶσϑαι; ἐγγύας ἀποτίνειν ὑπέρ τινος, Antiph. 2 β [701] 12; ἡ ἐπί od. πρὸς τὴν τράπεζαν ἐγ., Dem. 33, 10. 11, die Caution beim Wechsler; ὁμολογεῖν, Bürgschaft geben, D. Hal. 11, 32. – 2) Verlobung; ἐγγύας ποιεῖσϑαι, Dem. 46, 18; vgl. Plat. Legg. VI, 774 e; Plut. Cat. mai. 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701-702.
Lizenz:
Faksimiles:
701 | 702
Kategorien: