ἐγ-γύησις

[702] ἐγ-γύησις, , 1) Verbürgung, B. A. p. 94 aus Dem. 24, 73, wo jetzt διεγγύησις steht. – 2) Verlobung; γυναικός Is. 3, 58; Sp., wie Alciphr. 3, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 702.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: