ἐγ-κακέω

[704] ἐγ-κακέω, sich wobei schlecht benehmen, übel befinden, LXX; Pol. 4, 19, 10 τὸ πέμπειν τὰς βοηϑείας ἐνεκάκησαν, = unterließen sie aus Schlechtigkeit.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 704.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: