ἐγ-καίω

[704] ἐγ-καίω (s. καίω), an-, einbrennen; ὀβελοὺς ἄκρους ἐγκεκαυμένους πυρί Eur. Cycl. 398; bes. Zeichnungen u. Malereien mit Wachsfarben einbrennen, wie B. A. p. 250 ἐγκεκαυμένη erkl. ist ἐζωγραφημένη ἢ πεποικιλμένη γραφαῖς, Plin. 35, 11 u. A.; vgl. Müller's Archäologie §. 320. – Uebh. = anzünden, πῦρ Plut. Alex. 24; τῷ Ἀπόλλωνι, dem Apollon Opfer anzünden, Paus. 1, 42, 6. – Bei Luc. V. Hist. 2, 11 οἶκοι κινναμώμῳ ἐγκαιόμενοι = mit Zimmet geheizt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 704.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: