ἔγ-καιρος

[704] ἔγ-καιρος, gelegen, zur rechten Zeit, schicklich; Plat. Polit. 282 d Legg. IV, 717 a u. Sp., wie Themist. – Adv., Aristaen. 1, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 704.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika