ἐγ-καλυπτήρια

[704] ἐγ-καλυπτήρια, τά, Verhüllungsfeier, bei Philostr. V. Sophist. 2, 25, 4 komisch für ἀνακαλυπτήρια, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 704.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: