ἐγ-καλύπτω

[704] ἐγ-καλύπτω, einhüllen, verhüllen; Aesch. frg. 271 u. Folgde; ἐγκεκαλυμμένος ἐν κωδίοις τισὶ καὶ στρώμασι Plat. Prot. 315 b. Oft im med., sich einhüllen; Ar. Nubb. 735; Plat. Phaedr. 237 a; καϑεύδειν ἐγκεκαλυμμένον Andoc. 1, 17. Bes. = das Gesicht aus Scham verhüllen, ὑπ' αἰσχύνης ἐγκεκαλυμμένος Plat. Phaedr. 243 b; u. dah. = sich schämen, ἐπί τινι, Aesch. 2, 111; Dem. ep. 3 extr.; ϑεοὺς ἐγκαλυπτόμενος ὧν ἔμελλε δράσειν, sich vor den Göttern wegen seines Vorhabens schämend, App. Civ. 1, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 704.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: