ἐγ-κατα-ζεύγνῡμι

[705] ἐγ-κατα-ζεύγνῡμι (s. ζεύγνυμι), mit Etwas verbinden; νέας βουλὰς νέοισι τρόποις Soph. Ai. 723.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika