ἐγ-κατα-θνήσκω

[705] ἐγ-κατα-θνήσκω (s. ϑνήσκω), darin sterben, Ap. Rh. 2, 834.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika