ἐγ-κατα-λιμπάνω

[705] ἐγ-κατα-λιμπάνω, = ἐγκαταλείπω, Arist. rhet. 1, 4, im Stich lassen; öfter Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika