ἐγ-κατα-λογίζομαι

[705] ἐγ-κατα-λογίζομαι, Dep. med., darunter zählen, rechnen, Is. 11, 45.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika