ἐγ-κατα-μεμιγμένος

[705] ἐγ-κατα-μεμιγμένος, darunter eingemischt, Schol. Soph. O. R. 95.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 705.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika