ἐγ-κατα-σκεπάζω

[706] ἐγ-κατα-σκεπάζω, f. L. bei Schol. Eur. Hipp. 91 für ἐν κατασκ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika