ἐγ-κατα-σκευάζω

[706] ἐγ-κατα-σκευάζω, darin verfertigen, zu Stande bringen, anstiften; ἐν ταῖς πόλεσι προδότας D. Sic. 16, 54: φιλίαν 2, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika