ἐγ-κατά-σκευος

[706] ἐγ-κατά-σκευος, künstlich gearbeitet; bes. vom Styl, rhetorisch geschmückt, geziert; Ggstz ἁπλοῠς; Dion. Hal. oft; οὐσία Artemid. 4, 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika