ἐγ-κατα-σκήπτω

[706] ἐγ-κατα-σκήπτω, 1) darauf einstürmen, einbrechen; von der Pest, befallen; Thuc. 2, 47; κεραυνὸς ἐς αὐτόν D. Cass. 49, 15; a. Sp. – 2) hinein-, auf Einen schleudern; κακὰ Πέρσαις ἐγκατέσκηψε ϑεός Aesch. Pers. 514; βέλος Soph. Tr. 1087; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika