ἐγ-κατά-σκηψις

[706] ἐγ-κατά-σκηψις, , das Einbrechen, der Anfall, πάϑους ὑδροφόβου Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika