ἐγ-κατα-σκιῤῥόω

[706] ἐγ-κατα-σκιῤῥόω, darin hart machen, Sp.; ἐγκατεσκιῤῥωμέναι κηλῖδες, eingewurzelte Flecken, Hipparch. bei Stob. Floril. 108, 81.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika