ἐγ-κατ-οικέω

[706] ἐγ-κατ-οικέω, darin wohnen, τινί, Eur. frg. u. Sp.; σύνεσις ἐγκατοικοῠσα ψυχαῖς Pol. 18, 26, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: