ἐγ-κατ-οικίζω

[706] ἐγ-κατ-οικίζω, in einen Wohnort einsetzen, ansiedeln; παρϑένον τῷ ὄνῳ, einen Platz auf dem Esel anweisen, Luc. Asin. 25; übertr., ὁ ἐκ φιλοσοφίας τῷ ἄρχοντι πάρεδρος καὶ φύλαξ ἐγκατοικισϑεὶς λόγος Plut. ad princ. inerud. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 706.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: