ἐγ-κελευστικός

[707] ἐγ-κελευστικός, ή, όν. ermunternd, τὸ ἐγκ., = ἐγκέλευσμα, Max. Tyr. diss. 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 707.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: