ἐγ-κελεύω

[707] ἐγ-κελεύω (s. κελεύω), zurufen, antreiben durch einen Befehl; theils absol., μηδὲν ἐγκέλευ' ἄγαν Aesch. Prom. 72; theils c. dat., τοῖς κυσίν Xen. Cyn. 9, 7. – Eben so med. als v. l. Plat. Tim. Locr. 104 a, u. bes. häufig Sp., τινί, Dion. Hal. 3, 20: Plut. Poplic. 19; bes. im Kriege, dah. auch von der Trompete, τῆς σάλπιγγος ἀρχομένης ἐγκελεύεσϑαι πρὸς τὴν σύστασιν Pomp. 70; τὸ πολεμικόν, zum Angriffe blasen, Aristid. 21; vgl. Dion. Hal. 6, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 707.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: