ἐγ-κληματικός

[708] ἐγ-κληματικός, ή, όν, zum Vorwurfe, zur Anklage gehörig, dazu geneigt; Arist. pol. 7, 16 Eth. Nicom. 9, 15. – Adv., Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 708.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: