ἐγ-κληματόομαι

[708] ἐγ-κληματόομαι, pass., in die Ranken treiben, Theophr., l. d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 708.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: