ἐγ-κτάομαι

[710] ἐγ-κτάομαι, darin, bes. in einem fremden Lande sich Besitzungen erwerben, Ἕλληνι δοὺς ἐγκτήσασϑαι πόλιν ἐν Θρηΐκῃ Her. 5, 23; οἱ δημόται καὶ οἱ ἐγκεκτημένοι Dem. 50, 8, die zu dem Demos gehören u. die darin Besitzungen haben; vgl. Xen. Vectig. 2, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 710.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: