ἐγ-κτερεΐζω

[710] ἐγ-κτερεΐζω τύμβῳ, darauf die Todtenopfer vollziehen, Ap. Rh. 1, 1060.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 710.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: