ἔγ-κτημα

[710] ἔγ-κτημα, τό, der Besitz auf fremdem Grund u. Boden, εἰ τὰ κτήματα ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ τινι ὑπάρχει B. A. 260, vgl. das Vor.; Andoc. 3, 15; Dem. 7, 42 ἐγκτήματα ὡς ἐν ἀλλοτρίᾳ, κτήματα ὡς ἐν οἰκείᾳ; oft Inscr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 710.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: